Co to jest promieniowanie podczerwone?

Ogrzewanie promiennikami gazowymi, czyli imitacja słonca.

Promieniowanie podczerwone to emisja fal elektromagnetycznych o długości 780 nanometrów do 1 milimetra. W przypadku ogrzewania przez promieniowanie, ogrzewane są przedmioty znajdujące pod promiennikiem gazowym SBC lub SBT. Promienniki gazowe grzeją w ten sam sposób, jak słońce. Czyli nie grzeją powietrza bezpośrednio, lecz powierzchnię ziemi. Nagrzana powierzchnia ziemi oddaje ciepło powietrzu za pomocą konwekcji. Tak samo promienniki gazowe ogrzewają ludzi znajdujących się pod promiennikami gazowymi. Pozwalają na ogrzewanie spotowe pojedynczych miejsc, w dużych pomieszczeniach. Promiennik gazowy dosłownie dostarcza ciepło z prędkością światła.