Porady dla instalatorów

W tym dziale znajdziecie państwo interesujące porady na temat instalacji i eksploatacji produkowanych i sprzedawanych przez nas produktów.

(Dział jest w trakcie tworzenia, już wkrótce znajdzie się tu wiele porad. Prosimy o odrobinę cierpliwości)

Przed pierwszym uruchomieniu promienników ważne jest przeprowadzenie wstępnego przeglądu co zagwarantuje właściwą pracę urządzeń. Niezbędne jest wykonanie czynności opisanych poniżej aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania promienników:

 1. Sprawdź czy instalacja gazowa jest szczelna i czy średnice rur są właściwe,
 2. Sprawdź czy ciśnienie gazu jest zgodne z wartością ciśnienia podaną na tabliczce znamionowej,
 3. Sprawdź czy zawór gazowy jest właściwie połączony z promiennikiem,
 4. Sprawdź czy polarność systemu F/N jest oznakowana na połączeniu i czy wykonano uziemienie,
 5. Sprawdź czy łańcuch jest wystarczająco mocno przytwierdzony i śruby przykręcone

Promiennik może być montowany do ścian, filarów za pomocą ramion przykręcanych do konstrukcji promiennika w miejscu przygotowanych otworów gwintowanych pod śruby M8, lub za pomocą łańcucha przy zastosowaniu zawieszek typu „S” do sufitu pomieszczenia.

Zalecane wysokości instalacji promienników:

 

Model Wysokość [m]
SBC 6 3.0 – 3.5
SBC 8 3.5 – 4.5
SBC 10 4.0 – 5.0
SBC 12 4.0 – 5.0
SBC 16 5.0 – 6.0
SBC 6+6 4.0 – 5.0
SBC 8+8 5.0 – 6.0
SBC 10+10 5.0 – 6.5
SBC 12+12 5.0 – 6.5
SBC 30 7.0 – 9.0

UWAGA

Tabela obejmuje wartości zalecane. Faktyczne warunki mogą narzucać odstępstwa od powyższych wartości.

Przy montażu należy uwzględnić minimalną odległość promiennika od ściany. W przypadku gdy ściana nie jest wykonana z materiału ogniotrwałego lub nie byłaby odporna na wysoką temperaturę promieniowania wówczas minimalne odległości podaje tabela:

Model Odległość pomiędzy ścianą a promiennikiem [m]
Dach Posadzka Front Bok
SBC 6 1.5 3.0 – 3.5 1.0 1.5
SBC 8 1.5 3.5 – 4.5 1.5 1.5
SBC 10 1.5 4.0 – 5.0 1.5 1.5
SBC 12 1.5 4.0 – 5.0 2.0 1.5
SBC 16 1.5 5.0 – 6.0 2.0 1.5
SBC 6+6 1.5 4.0 – 5.0 2.0 1.5
SBC 8+8 1.5 5.0 – 6.0 2.0 1.5
SBC 10+10 1.5 5.0 – 6.5 2.0 1.5
SBC 12+12 1.5 5.0 – 6.5 2.0 1.5
SBC 30 1.5 7.0 – 9.0 2.0 1.5

UWAGA

Tabela obejmuje wartości zalecane. Faktyczne warunki mogą narzucać odstępstwa od powyższych wartości.

Miejsce zainstalowania i bezpieczne odległości

Materiały palne nie mogą być składowane w odległości mniejszej niż 1,5 m od rury grzejnej promiennika, tak aby nie osiągały niebezpiecznej temperatury 85°C. W szczególnych przypadkach kiedy takie odległości nie mogą być zachowane (silniki umieszczone na suwnicach mostowych, przewody elektryczne, żarówki, kabiny,) należy zapewnić odpowiednie ekranowanie dla wszystkich materiałów podatnych na uszkodzenia od przegrzania przez promiennik. W powyższych przypadkach należy wykonać izolację

sbt1

sbt2

Odległość od materiałów palnych

sbt3 Przykładowy sposób izolowania silnika suwnicy

Montaż urządzenia – Zalecamy najpierw   złożyć urządzenie na podłodze, a potem zawiesić je na wcześniej przygotowanych łańcuchach.

Kolejność czynności montażowych – przykładowy tok postępowania przy montażu promiennika SBT:

 1. Połącz ze sobą rury promiennika jeśli montujesz promiennik SBT 9, 12 lub 18 za pomocą dostarczonych w komplecie śrub M6. Pomiędzy kołnierzami należy bezwzględnie włożyć uszczelnienie.

sbt4

 1. Załóż wsporniki.

sbt5

 1. Wprowadź na wsporniki ekrany promiennika

sbt6

 1. Połącz ekrany ze sobą za pomocą dostarczonych śrub, oraz zabezpiecz zawleczką ekran na wsporniku (drugi – licząc od palnika). Na pozostałych wspornikach zamocuj lustra w  zaczepach wspornika, które uniemożliwiają podnoszenie się lustra.

sbt8

Zawieś urządzenie na uprzednio zamontowanych do sufitu łańcuchach

sbt7

Do zawieszenia    SBT jest wystarczające stosowanie łańcuchów do ogólnych zastosowań budowlanych o średnicy 5 mm i 7,75 kN wytrzymałości na zerwanie.

Przewody powietrzne i spalinowe

Obowiązujące przepisy wymagają aby przewody spalinowe ciągu naturalnego lub wymuszonego, wykonane były z metalu odpornego na normalne naprężenia mechaniczne i termiczne, działania produktów spalania i ich kondensatów w ciągu dłuższego czasu.

Mogą być użyte także sztywne rury ze stali nierdzewnej lub sztywne rury aluminiowe (te drugie o grubości 1,5 mm ).

W celu pokonania problemów powodowanych przez przemieszczanie się między palnikiem i sztywną sufitową końcówką wylotową spalin stosuje się giętkie rury ze stali nierdzewnej. Inny typ rur metalowych może być użyty do przewodów wlotowych powietrza do palnika. Przy podłączaniu przewodu należy zwrócić szczególną uwagę na przyłączenia by zapewnić szczelność całości układu spalinowego.

sbt9

 1. przewód kominowy
 2. otwór do prowadzenia analizy spalin (po przeprowadzeniu pomiarów zaślepić)
 3. rura spalinowa fi 100 min.
 4. kolano wylotu spalin
 5. przewód giętki gazowy 1/2” (3/4”) min. 30 cm
 6. zawór kulowy odcinający
 7. linia gazowa zasilająca
 8. przewód zasilający elektryczny 4×1 mm2

Przed przystąpieniem do instalacji piecyka z zamkniętą komorą spalania firmy Mira należy:

 • sprawdzić czy piecyk jest nie uszkodzony

 • sprawdzić czy aparat zapłonowy działa (zależnie od wersji  piezo lub bateryjny)

 • przygotować przyłącze gazu zakończone zaworem odcinającym ½ cala oraz wąż elastyczny ½ cala o odpowiedniej długości aby można był podłączyć piecyk

 • przygotować otwór w ścianie o odpowiedniej średnicy – otwór powinien być nieco większy od średnicy komina i należy pamiętać aby komin po zainstalowaniu pochylony o 3% w dół na końcu

piecyk

Instalacja piecyka:

 • zamontować piecyk zgodnie z ilustracją powyżej

 • sprawdzić czy komin po zainstalowaniu wystaje ze ściany tak aby boczne otwory nie były zasłonięte

 • sprawdzić szczelność podłączenia gazowego po otwarciu zaw

Uruchomienie piecyka:

 • upewnić się, że pokrętło zaworu termostatycznego znajduje się w pozycji początkowej oznaczonej „kropką”

 • ustawić pokrętło w pozycji zapłonu oznaczone symbolem „iskry”

 • wcisnąć pokrętło i jednocześnie uruchomić iskrownik

 • po odpaleniu płomienia dyżurnego powinny zapalić się trzy małe płomyki można przestać iskrzyć

 • podtrzymać wciśnięcie zaworu przez około 14 sekund następnie zwolnic, płomień dyżurny powinien pozostać zapalony

 • teraz można przekręcić pokrętło zaworu termostatycznego na pozycję oznaczoną cyframi od 1 do 7 aby ustawić pożądaną temperaturę (szczegóły zakresu regulacji temperatury znajdują się w instrukcji obsługi)

Piecyk będzie pracował od teraz tak długo aż temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną. Po  osiągnięciu zadanej temperatury piecyk wyłączy się i przejdzie w stan czuwania do momentu, gdy temperatura w pomieszczeniu znów zacznie spadać.

Piecyk można przełączyć w stan czuwania przekręcając pokrętło na pozycje pomiędzy „iskrą” a cyfrą „1”

Problemy i porady: