Dostawy gazu płynnego

Sun-Beam zajmuje się dostawami gazu płynnego dla wykonywanych przez siebie instalacji grzewczych. Wszystkie nasze urządzenia mogą być zasilane gazem ziemnym, gazem propan, lub propan-butan.

Gaz płynny, czyli propan – butan jest ekologicznym źródłem zasilania urządzeń gazowych. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie gaz ziemny jest niedostępny.

Następnym rozwiązaniem zasilania promienników gazowych ceramicznych, promienników gazowych rurowych, nagrzewnic gazowych gazem płynnym są butle propan, lub propan butan. Zaleta tego rozwiązania jest to, że butle są tanie i łatwo jest je zainstalować. Nie potrzeba wykonywać specjalnej betonowej podstawy i uzyskiwać pozwoleń na lokalizację zbiornika. Dostawy gazu płynnego może realizować każdy dostawca, który dostarcza gaz w butlach 30 kg.

Zasilanie butlami 30 kg

Zasilanie butlami 30 kg

W przypadku, gdy moc urządzeń przekracza 100kW, i gdy źródłem zasilania jest propan-butan zalecane jest zastosowanie odparowywacza gazu płynnego. Jest to urządzenie służące do zamiany fazy ciekłej gazu płynnego na fazę gazową. Odparowywacze, aby odparować gaz muszą dostarczyć energii do zamiany faz.

Odparowywacz z grzejnikiem katalitycznym.

Odparowywacz z grzejnikiem katalitycznym.

Film o działaniu odparowywacza katalitycznego Algas-SDI.