Jak podłączyć nagrzewnicę gazową do gazu?:

Najlepszy rozwiązaniem do zasilenia nagrzewnicy gazowej GH jest podłączenie do zbiornika LPG znajdującego się na zewnątrz. Zbiornik można kupić lub wydzierżawić u dostawcy gazu LPG. Podłączenie zbiornika gazowego musi spełniać warunki p. pożarowe i budowlane. Dokładne wytyczne są na 49 stronie paragrafu 179 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Jeżeli nie mamy możliwości zasilenia nagrzewnicy za pomocą zbiornika zewnętrznego, możemy zastosować  butle 11kg lub 33kg i automatyczny reduktor. Dobór wydajności reduktora gazowego do mocy urządzenia jest bardzo istotny. Np nagrzewnica o mocy 25 kW podłączona do małej butli 11 kg będzie powodowała szronienie butli przez zbyt duży pobór gazu. W takim wypadku należy zwiększyć wielkość magazynową butli gazowych poprzez zwiększenie ich ilości i zastosować reduktor automatyczny. Taki reduktor pobiera gaz z kilku butli naraz.

W przypadku szronienia butli można również zastosować dekarski podgrzewacz do butli 11 lub 33 kg.W takim przypadku gaz znajdujący się w butli będzie szybciej odparowywał. W przypadku niewystarczającej ilości odparowywanego gazu można zastosować odparowywacz gazu LPG.

Podłączenie nagrzewnicy GH do gazu LPG warto zlecić wyspecjalizowanemu instalatorowi gazowemu. W razie wątpliwości udzielimy Państwu porady telefonicznie, pod numerem 41 3624026.

Warunki podłączenia nagrzewnic gazowych do butli gazowych LPG o zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli

§ 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej
o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod
zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych;
2) liczba butli w baterii nie może przekraczać 10;
3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej
łączonej przez spawanie;
4) odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być
mniejsza niż 2 m;
5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu.

Warunki podłączenia urządzeń gazowych do butli 11 kg

§ 177. Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli
o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;
2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;
3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;
4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy
zachować odległość co najmniej 1,5 m;
6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;
7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości
nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego,
uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;
8) urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa
w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.