ogrzewanie hal

SUN-BEAM

NAGRZEWNICE I PROMIENNIKI GAZOWE

Ogrzewanie przez podczerwień

Drogi czytelniku, wyobraź sobie prędkość światła, i to że ciepło jest przenoszone z taką prędkością. Tak grzeje słońce. Tak również grzeją produkowane przez nas gazowe promienniki podczerwieni SBC i SBT. Promieniowanie podczerwone to transmisja energii. Dlaczego jest oszczędne? Wyobraźmy sobie teraz pochmurny dzień w zimę i temperaturę powietrza -5C, jest dosyć zimno. Gdy w godzinach południowych wyjdzie słońce spoza chmur zrobi się nam o wiele cieplej. Temperatura powietrza nie podniesie się szybko, w dalszym ciągu będzie -5C, natomiast nasze odczucie ciepła, czyli komfort cieplny znacznie się poprawi. Tak działają promienniki gazowe, pozwalają na komfort cieplny przy znacznie niższej temperaturze powietrza, co oznacza o wiele mniejsze zużycie gazu, zwłaszcza w wysokich budynkach.

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone to emisja fal elektromagnetycznych o długości 780 nanometrów do 1 milimetra. W przypadku ogrzewania przez promieniowanie, ogrzewane są przedmioty znajdujące pod promiennikiem gazowym SBC lub SBT. Czyli nie grzeją powietrza bezpośrednio, lecz powierzchnię ziemi. Nagrzana powierzchnia ziemi oddaje ciepło powietrzu za pomocą konwekcji. Tak samo promienniki gazowe ogrzewają ludzi znajdujących się pod promiennikami gazowymi. Pozwalają na ogrzewanie spotowe pojedynczych miejsc, w dużych pomieszczeniach. Promiennik gazowy dosłownie dostarcza ciepło z prędkością światła.

Ogrzewanie przez podczerwień

Na zdjęciu pokazany jest przykład ogrzania fabryki przemysłowej za pomocą promienników gazowych ceramicznych SBC. Dzięki zmodernizowaniu ogrzewania fabryki za pomocą promienników gazowych firmy Sun Beam, użytkownik obiektu oszczędza na rachunkach za ogrzewanie 70% rocznie. Inwestycja w system ogrzewania promiennikowego zwróci się w tym przypadku w ciągu 3 lat. Promienniki gazowe są zasilane gazem ziemnym, posiadają możliwość ogrzewania strefowego. Oznacza to, że można je wyłączyć w części budynku, a pozostała część może być ogrzewana.

Zalety ogrzewania promiennikowego

ogrzewa ludzi, podłogę i przedmioty

Nie ogrzewa powietrza. Powietrze jest ogrzewane wtórnie przez konwekcje i przewodzenie od nagrzanej podłogi i przedmiotów

Zmniejszony ruch powietrza

W przeciwieństwie do nagrzewnic gazowych, ich działanie nie wywołuje wymuszonego ruchu powietrza

małe wartości NOX i CO w spalinach

Promienniki gazowe mają bardzo małe wartości NOX i CO w spalinach

Zmniejszone zużycie gazu

Dzięki zastosowanie promienników gazowych, oszczędności sięgają od 20 do 50% w stosunku do ogrzewania nagrzewnicami gazowymi. W zależności od wysokości budynku. Im wyższy budynek, tym większa oszczędność.

Ogrzewanie strefowe

Mogą działać strefowo w przypadku, gdy nie jest konieczne ogrzewanie całej powierzchni budynku