Zużycie gazu w piecyku gazowym z odprowadzeniem spalin zależy od:

  • jaką temperaturę ustawimy na termostacie. Termostat posiada zakres regulacji pomiędzy +13°C i 33°C
  • jaka jest współczynnik przenikania ciepła ogrzewanego pomieszczenia
  • ilość godzin grzania, tzn czy ogrzewamy pomieszczenie 24/7 czy może tylko w dni robocze 8 godzin dziennie, np. biuro

Przykładowe zużycie gazu dla konwektora gazowego 5 kW w pomieszczeniu średnio izolowanym (10 cm styropianu + 40 cm cegły). Pomieszczenie jest biurem użytkowanym 8 godzin dziennie. Temperatura komfortu to 20°C, temperatura nocna 8°C. Zużycie podczas temperatury komfortu 20C i pracy konwektora przez 30% czasu w ciągu 8 godzin dziennie. Zużycie 0,39 kg/h*8 h*0,3=0,93 kg. Pozostałe 16 godzin podczas temperatury nocnej i pracy konwektora przez 10% czasu w ciągu 16 godzin. Zużycie 0,39 kg/h*16 h*0,1=0,62 kg. Czyli dziennie konwektor zużyje 1,55 kg. 

Powyższy przykład jest bardzo przybliżony i zużycie może być inne w zależności od powyżej wymienionych czynników.