Piecyki gazowe z programowalnym termostatem tygodniowym

W naszej ofercie pojawiła się nowa seria piecyków gazowych z odprowadzeniem spalin RGH. Ogrzewacze gazowe powstały specjalnie dla naszego sklepu piecykigazowe.com.pl. Wyprodukował je renomowany węgierski producent FEG. Piecyki gazowe produkuje od 50 lat. Piecyki gazowe na butlę z LPG lub na gaz ziemny dostępne pod tym adresem: Piecyki gazowe FEG

termostat programowalny

Piecyki gazowe z odprowadzaniem spalin

Piecyk gazowy z odprowadzaniem spalin to miejscowe urządzenie grzewcze. Oznacza to, że jego zadaniem jest ogrzanie pomieszczenia, w którym się znajduje. Taki grzejnik pokojowy nagrzewa zamkniętą komorę spalania poprzez spalanie mieszanki gazu i powietrza. Następnie oddaje ciepło poprzez konwekcję. Stąd nazwa konwektor gazowy.

Konwektory gazowe z odprowadzaniem spalin RGH są wyposażone w termostat. Jest programowalny tygodniowo lub na wybrane dni. Umożliwia to precyzyjną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk. Dochodzi do tego fakt, że przy ogrzewaniu wielu pomieszczeń, możemy je ogrzewać niezależnie od siebie. Jest to natychmiastowo odczuwalna różnica w zużyciu gazu, a więc w kosztach. Przy konwencjonalnym ogrzewaniu grzejnikowym z kotła gazowego jest to najczęściej bardzo trudne i czasochłonne. Ogrzewanie grzejnikami pokojowymi na gaz umożliwia ogrzewanie jednego pomieszczenia.

Sprawność ogrzewaczy gazowych FEG sięga 93-95% (klasa A). Jest to bardzo dobry wynik. Przy zapalonym płomieniu pilota, urządzenie nadal ogrzewa pomieszczenie. Zatem ciepło płomienia pilota jest przydatne w przypadku lokalnych grzejników. Należy wziąć pod uwagę sprawność mierzoną przy obciążeniu płomienia pilota. Sprawność przy zmierzonym obciążeniu płomienia pilota jest o 2-3% wyższa niż przy pomiarze bez uwzględnienia ciepła z płomienia pilota.

Budowa i sposób działania piecyka gazowego z termostatem elektronicznym

Piecyk gazowy z odprowadzeniem spalin jest zbudowany z zamkniętej komory spalania – jest to hermetyczna przestrzeń, w której spala się gaz. Jest stalowa i emaliowana co gwarantuje jej wytrzymałość. W zamkniętej komorze spalania znajduje się palnik. Palnik posiada tak zwany płomień pilota. Jest to element pokazujący czy grzejnik pokojowy działa. Ponieważ pali się wtedy, kiedy palnik jest wyłączony, więc oddaje ciepło. Zmniejsza to wahania mierzonej temperatury i umożliwia racjonalne zużycie gazu.

Kolejnym elementem jest zawór. Steruje ilością dostarczanego gazu do zamkniętej komory spalania w konwektorze gazowym. Zawór odbiera sygnały z termostatu, który mówi mu, kiedy i w jakiej ilości dostarczyć gaz. Gaz może pochodzić z butli lub z instalacji gazu ziemnego czy zewnętrznego zbiornika LPG. Jak wspomniano wcześniej, termostat jest programowalny tygodniowo lub na wybrane dni – to sprawia, że jedyną czynnością przy piecyku może być zmiana butli LPG.

Ogrzewacz gazowy serii RGH jest wyposażony w zapalnik piezoelektryczny. Jest to iskrownik zasilany z baterii AA. Piecyk gazowy odpala się szybko i łatwo.

Następnym elementem jest odprowadzanie spalin. Jest to podwójny komin, zwany potocznie rurą w rurze. Rurą zewnętrzną pobierane jest powietrze. Rurą wewnętrzną jest poprowadzony wylot spalin. W rezultacie temperatura komina jest niższa, co ułatwia izolację.

Porównanie

Piecyki i kotły gazowe

Ogrzewanie pomieszczeń konwektorem gazowym w wielu przypadkach może okazać się tańsze. Wpływa na to łatwość instalacji i łączne zużycie energii, które sumarycznie wychodzą taniej! Oczywiście w każdym przypadku należy zbadać, które rozwiązanie jest lepsze. W tym mogą pomóc nasi pracownicy dostępni pod numerem +48 41 362 40 26.

Użytkowanie kotła gazowego czy też piecyka gazowego dwufunkcyjnego jest bardziej ekonomiczne, jeżeli musimy ogrzać cały budynek w sezonie grzewczym. A także utrzymać optymalną temperaturę. Jednak budynek musi być wystarczająco duży na ogrzewanie z kotła. W przypadku, kiedy musimy szybko ogrzać fragment budynku – np. pokoje hotelowe, biura, miejsca itp. warto rozważyć piecyki gazowe na butlę.

Konwektory gazowe są szczególnie polecane do budynków używanych częściowo lub w jakimś okresie dnia. W sytuacji, kiedy grzejnik pokojowy jest okresowo wyłączany, to termostat z systemu ogrzewania kotłem gazowym zarejestruje tę zmianę więc aby ją skompensować będzie silniej grzał pozostałe włączone grzejniki pokojowe.

Zaletą piecyka gazowego jest to, że w ciągu 30 minut ogrzeje jedno pomieszczenie. Mowa tu o ogrzaniu od niskich temperatur rzędu 10°CW przypadku ogrzewania grzejnikowego jest to praktycznie niemożliwe, tym bardziej, że temperatura wody grzewczej w grzejnikach dostosowana jest do rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego pomieszczenia. Tak więc temperatura wody grzewczej wystarcza tylko do utrzymania ciepła w pomieszczeniu termostatu, ale nie wystarcza do ogrzania np. zimnego pomieszczenia roboczego.  Jeżeli wiesz, że trzeba będzie nagrzewać pomieszczenia szybko, a dodatkowo nie ma stałego dostępu do prądu poważnie rozważ piecyki gazowe na butlę.

Sytuacja jest podobna do tej, która ma miejsce przy zmianie zadanej temperatury pokojowej, na przykład przy stosowaniu zegara programowego. Dodatkową moc potrzebną do ogrzewania można uzyskać przełączając kocioł gazowy na znacznie wyższą moc niż wymagana do utrzymania stałej temperatury. Prowadzi to do podwyższenia temperatury wody grzewczej. W takim przypadku sprawność kotłów kondensacyjnych nie będzie już optymalna. Aby to sprawdzić, należy brać pod uwagę tylko oficjalnie wydane dane techniczne kotłów kondensacyjnych.

Ta sama sytuacja w przypadku konwektora gazowego działa na jego korzyść. Sprawność ogrzewacza gazowego jest najlepsza przy pełnej mocy. Dlatego chwilowe obniżenie temperatury i związane z tym oszczędności są wyższe niż koszty ponownego ogrzania. Kotły kondensacyjne wymagają wyższej temperatury wody grzewczej, więc mocy. Obniża to sprawność kotła i drastycznie podnosi zużycie paliwa.

Sprawność piecyków gazowych

Sprawność sezonowa piecyków gazowych z odprowadzeniem spalin klasy „A” i kotłów kondensacyjnych jest prawie taka sama.

W konsekwencji powyższego konwektorami gazowymi możemy osiągnąć poziom efektywności energetycznej „A” zgodnie z rozporządzeniem nr 1186/2015 / UE. Możemy również osiągnąć bardzo dobrą sprawność sezonową wyższą niż 88%. To minimum do osiągnięcia poziomu efektywności energetycznej „A” dla piecyków gazowych. Sprawność sezonowa kotła gazowego powinna wynosić co najmniej 90%, co jest minimum dla klasy „A”.  Pomiary sprawności należy zawsze wykonywać zgodnie z odpowiednią europejską normą dotyczącą urządzeń gazowych. Sprawność sezonową urządzeń grzewczych dla kotłów gazowych określa wzór podany w rozporządzeniu (UE) 811/2013. Pokazuje to, że informacje o niskiej sprawności piecyków gazowych na butlę czy zasilanych z instalacji są błędne.

Warto zaznaczyć, że aby dany sprzęt osiągnął „A+” musi przynajmniej częściowo korzystać z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Niestety nie jest to możliwe ani w przypadku kotłów gazowych kondensacyjnych ani ogrzewaczy gazowych.

Poniżej prezentujemy piecyk gazowy ze sprawnością energetyczną klasy „A”.

Piecyk gazowy klasa A

Nasz konwektor RGH 5,9 kW z termostatem programowalnym posiada klasę energetyczną A. Bez programowalnego termostatu tygodniowego konwektor gazowy może osiągnąć klasę energetyczną co najwyżej B. Komora spalania konwektora gazowego wykonana jest z emaliowanej stali. Poza samym konwektorem gazowym producent dostarcza również odprowadzanie spalin. Odprowadzanie spalin i pobór powietrza przy pomocy jednego podwójnego komina.  Komin również jest emaliowany.

Warte odnotowania techniczne informacje o piecyku gazowym:

  • Przed montażem sprawdź szczelność drzwi i okien
  • Należy zapoznać się z instrukcją montażu komina do ściany, zwłaszcza jeśli istnieje dodatkowa izolacja.
  • Do przedłużenia mocowania komina na ścianie można używać tylko części fabrycznych. Ściany łatwopalne należy zastąpić ceglanymi ścianami co najmniej o grubości komina
  • W przypadku ceglanych ścian z pustymi przestrzeniami, należy wykonać izolację z wełny mineralnej i otynkować wokół komina ściennego, aby osiągnąć szczelność
  • Na zewnątrz budynku dodatkowa izolacja cieplna musi być niepalna.
  • Izolacja powinna być odporna na temperaturę co najmniej 250°C w odległości 300 mm od wylotów spalin.
  • Ściana wokół kosza wiatrowego powinna być płaska. Nie wolno formować wgłębień stożkowych lub prostokątnych.
  • Położenie mocowania do ściany w stosunku do środka modułu urządzenia, podane w instrukcji. Nie zmniejszaj odstępu między tyłem konwektora gazowego a ścianą.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami pod numerem +48 41 362 40 26.